Farkındalık Çalışmaları

Koçluk

Sola Unitas Academy bünyesindeki Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Yetkilendirilmiş Koçluk Eğitim Programında (ACTP) aldığım koçluk eğitimi benim için önceki eğitimlerimi faydaya dönüştürebildiğim en güçlü etkiyi yapmıştır. Kişisel ve mesleki yaşamlarını iyileştirmek için karar verme sürecinde olan bireylere yardımcı olmaktayım.

Bireysel/grup koçluğu, fasilitasyon ve eğitimlerde Paul Ekman eğitimlerinin yetkinliklerini kullanmaktayım. Paul Ekman eğitimleri iki ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Duygusal Beceriler ve Yetkinlikler Uzmanlığı (Emotional Skills and Competencies, ESAC), ikinci bölüm ise Doğruluğu ve Güvenilirliği Değerlendirmek Uzmanlığıdır (Evaluating Truthfulness and Credibility, ETAC).

Atölyemde yaptığım bütün koçluk çalışmalarının içerisinde Neuro Linguistic Programming (NLP) uygulaması sıklıkla yer almaktadır. 

NLP 1973 yıllarında henüz bir öğrenci olan Dr. Richard Bandler ile linguistik (Dilbilim) profesörü olan John Grinder'in Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, Gregory Bateson gibi zamanın en büyük terapist ve dilbilimcilerinin zihin süreçlerinin modellenmesi yoluyla ortaya çıkmıştır. Bandler ve Grinder başarılı bireylerin düşünce ve davranış kalıplarını tanımlamanın ve başkalarına öğretmenin mümkün olduğuna inanmıştır. NLP üç temel kavrama dayanmaktadır:

Neuro: Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur; Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır; Programlama: Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır.

Uluslararası Koçluk Federasyonu, ICF, koçluk mesleğini ilerleterek, koçluğun toplumun ayrılmaz bir parçası haline gelmesine ve üyelerinin, profesyonel koçlukta en yüksek kaliteyi temsil ederek bu yolculuğa öncülük etmesine yardımcı olmayı amaçlamıştır. Danışan açısından ve Koç açısından ICF etik kriterlerin varlığık iki tarafı da güvende tutmayı sağlamaktadır.

*Randevu için lütfen iletişime geçiniz.

Points of you ™

2002’de bir koçluk programında tanışan Efrat ve Yaron “Pay It Forward-İyilik Yap İyilik Bul” filminden aldıkları ilhamla koçluk alet çantası için çok önemli bir araç olan “The Coaching Game-Koçluk Oyunu”nu geliştirirler. The Coaching Game, fototerapi metodolojisine dayalı kartların kişinin bakış açısını ortaya çıkardığı güçlü bir farkındalık oyunudur. Bu araç olağan düşünce kalıplarımızdan bizi çıkararak, kendimize farklı bir yerden bakmamıza olanak tanır. Bu da değişim, gelişim ve büyüme için yeni fırsatlar yaratır. PoY uygulayıcısı olarak bireysel koçluk görüşmelerinde kullanmayı sevdiğim araçlardan.

Meditasyon Atölyesi

Farkındalık, anda tam olarak mevcut olmamız, nerede olduğumuzun ve yaptığımızın farkında olmamız anlamına geliyor. Duyularımız aracılığı ile (dokunmak, koklamak, işitmek, görmek, tad almak) doğrudan deneyimlediğimiz duruma dikkatimizi verdiğimizde farkında oluyoruz. Son yıllarda sinir bilim alanında yapılan araştırmalar gösteriyor ki farkındalık meditasyonları ile zihni eğitmek ve beyni fiziksel olarak değiştirmek mümkün. Bilimsel araştırma destekli stres azaltma programı Mindfulness Based Stres Reduction (MBSR) 'nin yaratıcısı olan Jon Kabat-Zinn, bilinçli farkındalığın, otomatik pilotta akılsızca koştuğumuzda normalde etkin olmayan beyin bölümlerini geliştirdiğini kanıtlamıştır. Hepimizde bu kapasite var, ve kim olduğumuzu değiştirmemiz gerekmiyor. Ancak, bu doğuştan gelen nitelikleri basit uygulamalarla geliştirebiliriz.

*Randevu için lütfen iletişime geçiniz.

Esin ile bilinçli farkındalık meditasyonu:

Meditasyon Beyinlerimizi Nasıl Yeniden Şekillendirebilir: TEDxCambridge 2011'de Sara Lazar:

TOP