GENÇLERLE MINDFULNESS

Öğrenciler duygusal olarak daha olumlu bir iklimde daha iyi öğrenirler. Araştırmalar, olumlu duygusal sınıf iklimleri ile akademik başarı arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bilinçli farkındalık programlarının bilişsel performansı ve strese karşı dayanıklılığı geliştirebileceğini destekleyen pek çok biimsel araştırma bulunmaktadır. 

Bilinçli farkındalığın popülaritesinin nedenlerinden biri basitliğidir. Herhangi bir zamanda herkes tarafından uygulanabilir. Eğitim ortamları için son derece uygundur – öğrenciler ve öğretmenler en çok ihtiyaç duyanlardır.  Farkındalık programları, belirli yaşlar ve bağlamlar için kolayca geliştirilir ve uyarlanır.

Bilinçli farkındalığın çocuklara ve ergenlere yardımcı olduğu kanıtlanmıştır:

·        Kaygılarını azaltmak.
·        Streslerini azaltmalarına ve / veya yönetmelerine yardımcı olmak.
·        Dikkatlerini ve odaklanma yeteneklerini geliştirmek.
·        Duygu reaktivitelerini yönetmek.
·        Öz-farkındalıklarını ve öz-düzenlemelerini arttırmak.
·        Huzur bulmalarına yardım etmek.
·        Kendilerini sakinleştirme ve duygularını düzenleme yeteneklerini teşvik etmek.
·        Yönetici işlevlerini ve üst düzey yeteneklerini geliştirmek (yani, planlama, stratejik düşünme).
·        Hafıza ve konsantrasyonu arttırarak test kaygısını azaltmak ve zihin gezintisi / hayal kurmayı azaltmak.
·        DEHB belirtilerini hafifletme veya azaltma.

TOP