PSYCH-K ®

PSYCH-K ®, yaratıcısı Rob Williams’ın deyişiyle, ruhani bir varlık olarak insan deneyiminde tam potansiyelimizi sınırlayan bilinçaltı inançları değiştirmek için tasarlanmış bir dizi ilke ve süreçtir. Böylece benlik saygısı, ilişkiler, iş performansı, fiziksel sağlığınızı ve daha fazlasını sınırlayan inançları değiştirebilirsiniz. Kendimiz hakkında düşüncemiz her neyse elde edeceğimiz de odur. Yeterince iyi olmadığımıza inanıyorsak deneyimlerimiz bunu destekler. Eğer bizde değersiz, sevilemez, yapamaz, çirkin, kötü vb. olduğumuza dair inanç prizleri varsa bir fiş takan mutlaka bulunur.
 
Son yıllarda hız kazanan sinir bilim araştırmaları sınırlayıcı inançlarımızın çoğunun saklandığı yer olan bilinçaltımızın zihnimizin yaklaşık % 95'ini oluşturduğunu gösteriyor. Bunun anlamı, çoğu zaman, günlük düşüncelerimizin, eylemlerimizin ve davranışlarımızın varlığından habersiz olduğumuz bu inançlarla yönlendirildiğidir.
 
İnancın Biyolojisi isimli kitabın yazarı biyolog Dr. Bruce H. Lipton’a göre “Hayatın sırrı inançtır. Genlerden ziyade, hayatlarımızı kontrol eden inançlarımızdır. Psych-k, hayatınızı hücresel düzeyde etkileyen inançlarınızı ve algılarınızı değiştirmek için basit, kendi gücünü geliştirmeye destek süreçler kümesidir.”
 
*Online/yüz yüze seanslar için lütfen iletişime geçiniz.
 
TOP