Öğrenci, Ebeveyn ve Kariyer Koçluğu

“Mutlu gençler nasıl yetiştirilir?” ebeveynler arasında çok yaygın bir sorudur.

Ebeveynler, çocuklarının gençliğe adım attıklarında kendilerinden emin ve mutlu olmalarını, sağlıklarından ve öz-bakımlarından sorumlu olmalarını, iyi sosyal becerilere ve güçlü ilişkilere sahip olmalarını, okulları ve kariyerleri ile başarılı ve hevesli olmalarını ve para konusunda yetkin olmalarını ister.

İnsanların değişmesi için güçlü yanlarını bulmaları ve zorlukların üstesinden gelmek için bunları kullanmaları gerekir. Gençler, değişmek için yardıma ihtiyaç duyduklarında arayabilecekleri birçok kaynağa sahip olduklarını düşündüklerinde, daha emin olurlar.

İşte koçluk bu kaynağı sağlar.

Unutmayalım Gençler kendilerine ne yapmaları gerektiği söylenmeden rehberlik edilmesini ister; desteklenmeye, saygı duymaya ve duyulmaya ihtiyaçları vardır.

Unutmayalım Gençler kendilerine ne yapmaları gerektiği söylenmeden rehberlik edilmesini ister; desteklenmeye, saygı duymaya ve duyulmaya ihtiyaçları vardır.

 “On dört yaşındayken, babam o kadar cahildi ki yaşlı adamın yanında durmaya dayanamıyordum. Fakat yirmi bir yaşına geldiğimde, yedi yıl içinde o kadar çok şey öğrenmişti ki şaşırdım.” Mark Twain

 

Enneagram 9 mizaç tipini temel alan, profesyonel iş hayatınızda, kişisel gelişiminizde, eğitim hayatınızda kullanabileceğiniz; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteri kullanmaktayım. Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren, Türkiye'de geliştirilmiş ve çok geniş bir kitlenin verileriyle test edilmiş analitik bir raporlama sistemi ile çalışmaktayım. 

Böylece gençlerin, ergenlik gibi hızlı değişimlerin yaşandığı, heyecanlı bir çağda, zorunluluklar ve beklentiler üzerinden değil, güçlü yönler ve temel değerler üzerinden geleceği planlaması mümkün olmaktadır. Öğrenciler ve Ebeveynler açısından birbirleriyle iletişimi güçlendirecek bir çalışmadır.

Görüşmelerimde Paul Ekman eğitimlerinin yetkinliklerini kullanmaktayım. Paul Ekman eğitimleri iki ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Duygusal Beceriler ve Yetkinlikler Uzmanlığı (Emotional Skills and Competencies, ESAC), ikinci bölüm ise Doğruluğu ve Güvenilirliği Değerlendirmek Uzmanlığıdır (Evaluating Truthfulness and Credibility, ETAC).

Bütün koçluk çalışmalarının içerisinde Neuro Linguistic Programming (NLP) uygulaması sıklıkla yer almaktadır. 

*Online/yüz yüze seanslar için lütfen iletişime geçiniz.

TOP