NEFES, ÖZŞEFKAT VE BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MINDFULNESS) EĞİTİMİ

Kendini Keşfet, Bakış Açını Genişlet ve Zihnini Yönet

“Bilinçli Farkındalık, belirli bir şekilde dikkat etmek demektir; kasıtlı olarak, şimdiki zamanda ve yargısız. ” - Jon Kabat-Zinn (1994)

Bilimsel araştırmalar, mindfulness (bilinçli farkındalık) uygulamasının stres ve kaygıyı azalttığını, duygu düzenlemesine yardımcı olduğunu, dikkati arttırdığını, sosyal ilişkileri geliştirdiğini, şefkati güçlendirdiğini ve bir dizi başka fayda sağladığını kanıtlıyor. 

*Online/yüz yüze eğitimler için lütfen iletişime geçiniz.

 

Öz Şefkatli Farkındalık eğitimleri veren Christopher Germer’a göre düşünce ve duygularımızla yeni bir ilişki kurma süreci oluşturmak için bazı aşamalarda meydana okumak fayda sağlarken anlayış ve kabul içeren öz-şefkatli yaklaşım her zaman değişimin anahtarıdır. Öz şefkat hayattan keyif alma, başarısızlıkla baş etme, özsaygı ve dirayet gibi diğer kişisel karakter özellikleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu saptamaktır.

Bilinçli Farkındalık Beynimizi Geliştirir

 

Amigdala, korku gibi zor veya güçlü duygular dahil olmak üzere duygulara tepki verirken etkinleşir. Dikkat eğitiminin ardından beynin bu kısmının daha az aktive olduğu anlaşılmakta.

Hipokampus öğrenme ve hafıza için kritik öneme sahiptir ve amigdalayı düzenlemeye yardımcı olur. Hipokampus daha etkin aktive edilir ve farkındalık eğitiminden sonra daha fazla gri madde yoğunluğu üretir.

Prefrontal korteks, duyguları ve davranışları düzenlemek ve akıllıca kararlar vermek gibi olgunluk ile ilişkilidir. Dikkat çalışması sonrasında beynin bu kısmı daha aktif hale gelir ve gelişir.

Eğitim haftalık 3’er saatlik on-line oturumlarla 4 hafta sürecektir. Hem farkındalık ilkelerini hem de farkındalık pratiğini içerir. Nefes, Öz-Şefkat ve Bilinçli Farkındalık eğitiminin amaçları katılımcıların şunları öğrenmesine yardımcı olmaktır:

• Öz-farkındalık
• Zihni sakinleştirme, dikkat, odaklanma ve öğrenme becerileri
• Sosyal ve Duygusal Beceriler
• Empati 
• Dayanıklılık
• Duygusal düzenleme
• Farkındalık becerilerini günlük yaşama uygulama

Programdaki egzersizlerin birçoğu yetişkinler ve gençler için geliştirilmiş olup, ilkokul / ortaokuldaki çocuklar için özel olarak tasarlanmış bazı egzersizler ve aktiviteler de vardır.

TOP